Technologie

Recyklace za studena

Objevují se na vozovce četné síťové trhliny, četné výtluky a plošné deformace? Únosnost vozovky je zřejmě vyčerpána a vhodnou alternativou pro její rekonstrukci je technologie „Recyklace za studena na místě“, která maximálně využívá stavební materiál z původní konstrukce vozovky.

Použití technologie je vhodné pro ložné a podkladní vrstvy vozovek v tloušťce 120 až 250 mm. Dle laboratoří navržené receptury je jako pojivo přidáván cement, asfaltová emulze či zpěněný asfalt (asfaltová pěna). Uplatnění nalezne na všech typech komunikací od dálnic až po místní komunikace.

Technologie je prováděna dle TP 208 „Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena“ a lze ji stručně popsat v těchto základních krocích:

 • Činnost laboratoře;
 • Odfrézování původní obrusné (ložné) vrstvy vozovky;
 • Rozfrézování (rozpojení) a reprofilace zbývajících konstrukčních vrstev vrstvy s cílem úpravy tvaru (sklony a niveleta) vozovky a homogenizace zrnitosti upravované vrstvy. Provádí pojezdem recyklér či silniční fréza v předepsané hloubce. Pro případnou úpravu křivky zrnitosti je dle receptury doplněna frakce kameniva (či R-materiálu) rozprostřením na povrch před zapravením recyklérem;
 • Rozprostření hydraulického pojiva (cementu) před pojezdem recykléru;
 • Vlastní recyklace: při pojezdu recykléru dochází v prostoru frézovacího bubnu k rozrušení původní směsi a současně k promíchání všech složek (recyklovaný materiál a dávkovaná pojiva, voda, kamenivo). Asfaltová emulze a voda jsou dávkována přímo do prostoru frézovacího bubnu recykléru;
 • Rovnání, hutnění: promíchaná směs je grejdrem rozprostřena do požadovaných sklonů a nivelety. Hutnění se provádí dle válcovacího schématu.
 • Kropení vodou po dobu technologické přestávky s ohledem na množství hydraulického pojiva;

 

Recyklér Wirtgen WR 240 je stroj s hloubkou záběru 50 cm a je určen nejen pro technologii recyklace na místě za studena, ale také pro technologie úpravy a stabilizace zemin.

Hlavní výhody recyklační technologie jsou:

 • Úspora času s ohledem na rychlost realizace;
 • Snížení finanční náročnosti rekonstrukce výraznou úsporou samotného stavebního materiálu a s tím související přepravy.
 • Menší zatížení komunikací v okolí stavby, snížení hluku, emisí a uhlíkové stopy;
 • Bezpečnost práce vyplývající z omezení staveništní dopravy;
 • Úspora v čerpání přírodních zdrojů a energií;
 • Řešení otázky PAU, dehtu, pokud je v konstrukci vozovky přítomen;

 

Bez nadsázky můžeme prohlásit, že tato recyklační technologie je vlídná k našemu životnímu prostředí a proto má svou budoucnost.

Rozsáhlé reference a dlouholeté zkušenosti našich specialistů rádi nabídneme také pro vaše komunikace. Neváhejte nás kontaktovat, poradíme a připravíme vám řešení na míru!

Pro více informací nás prosím kontaktujte

E-MAIL
info@inreco-asfalt.cz

* Jméno :
* E-mail :
* Vaše zpráva :
* Ověřovací kód :
* Údaje označené hvězdičkou je nutné vyplnit..