Technologie

Údržba krajnic

Efektivní odvedení srážkových vod z povrchu vozovky a vůbec z prostoru silničního tělesa je jedním ze základních předpokladů pro dosažení maximální životnosti a minimalizaci nákladů vynaložených do údržby a oprav pozemních komunikací.

Všudypřítomná gravitace a s ní související eroze přirozeně cyklicky způsobují ukládání nežádoucích nánosů na dno příkopů. Nezpevněné krajnice vozovek nedokáží přirozeně prorůstající vegetaci odolávat věčně a proto se na nich časem tvoří navyšující se „travní drn“ a přebytečné nánosy. Odvádění srážkové vody je následně ztíženo jak ze zpevněného povrchu vozovky, tak ze silničních příkopů. Voda dostává šanci prosakovat do silničního tělesa i do konstrukce vozovky a působit destruktivně. Důsledkem je zhoršení technického stavu a snížení životnosti vozovky. Pokud voda zbytečně zůstane delší dobu na povrchu vozovky (například ve formě kaluží), protože „travní drn“ a nánosy na nezpevněné krajnici brání jejímu rychlému odvedení, stává se dokonce nebezpečím pro životy a zdraví samotných účastníků silničního provozu. Proto je třeba čas od času přijmout údržbové opatření s cílem zajištění soustavného odtoku vody z komunikace, které v konečném důsledku výrazně uspoří finanční prostředky pro nutné opravy a zvýší jízdní komfort a bezpečnost dopravy.

Řešení poskytne stroj MULAG HS 2400, speciální příkopové rýpadlo:

 • Bez potřeby velkých dopravních omezení;
 • Použitelné pro všechny typy pozemních komunikací;
 • Strhává („seřezává“) nánosy na nezpevněné krajnici a profiluje příkopy;
 • Variabilita pracovní lžíce k požadovanému profilu;
 • Konstrukce stroje umožňuje vyhnout se překážkám: stromy, dopravní značení, sloupy, svodidla apod.;
 • Nedochází ke znečištění okolních ploch;
 • Vytěžený materiál je odkládán na vlastní korbu a následně nákladními vozidly plynule               přepraven na řádné uskladnění bez zbytečných prostojů;
 • Denní výkon až 1.500 bm vyprofilovaného příkopu a 3.000 bmseříznuté“ nezpevněné krajnice;

nebo můžete nasadit krajnicovou frézu DÜCKER SBF 900:

 • V denním výkonu až 6.000 bm odstraněného nánosu na nezpevněné krajnici;
 • Odfrézovaný materiál (nános) je pásovým dopravníkem vynesen na nákladní vozidlo, po jehož naplnění je odvezen na skládku;
 • Nevzniká znečistění okolních pozemků;
 • Pracovní šířka: 800 – 2.300 mm;
 • Údržbu nezpevněné krajnice je možné provádět i pod silničními svodidly;

Rozsáhlé reference a bohaté zkušenosti našich specialistů nabízíme k jednoduchému řešení také pro vaše komunikace. Neváhejte nás kontaktovat, poradíme a připravíme vám řešení na míru!

Pro více informací nás prosím kontaktujte

E-MAIL
info@inreco-asfalt.cz

* Jméno :
* E-mail :
* Vaše zpráva :
* Ověřovací kód :
* Údaje označené hvězdičkou je nutné vyplnit..