Nabídka pojiv

Asfaltové emulze

Asfaltová emulze je pojivo, které po semletí silničního asfaltu a vodní fáze vzniká v emulgační stanici. Kationaktivní asfaltové emulze (KAE) společnost Inreco vyrábí na novém zařízení z roku 2019, plně automatickém.

VÍCE INFORMACÍ

Modifikované asfalty

Asfalt modifikovaný, neboli polymerem modifikovaný bitumen (PmB) je pojivo, které se vyrábí ze silničního asfaltu a plastomeru ve speciálním homogenizačním zařízení a používá se zejména v silničním stavitelství.

VÍCE INFORMACÍ

Asfalty

Asfalt silniční je ropný produkt, tradiční pojivo, které se používá v silničním stavitelství zejména pro výrobu obalovaných asfaltových směsí, takzvané „balené“, dle výrobních předpisů pro vrstvy hutněných asfaltových vozovek.

VÍCE INFORMACÍ

Nabídka technologií

Frézování asfaltových a betonových ploch

Silniční frézování je tradiční technologií při opravách a údržbě asfaltových a betonových vozovek. V dnešní době je důležité uvážit nejen plochu a celkovou tloušťku frézované vozovky, ale z pasportu vozovky také složení vozovky po jednotlivých konstrukčních vrstvách. Když to je možné, je vhodné odebírat jednotlivé konstrukční vrstvy odděleně, čímž se docílí významných úspor v dalším třídění a využití odfrézovaného materiálu.

VÍCE INFORMACÍ

Recyklace za studena

Objevují se na vozovce četné síťové trhliny, četné výtluky a plošné deformace? Únosnost vozovky je zřejmě vyčerpána a vhodnou alternativou pro její rekonstrukci je technologie „Recyklace za studena na místě“, která maximálně využívá stavební materiál z původní konstrukce vozovky.

VÍCE INFORMACÍ

Recyklace za horka

Technologie „Recyklace asfaltových vrstev na místě za horka“ je vhodnou environmentální volbou pro rekonstrukce obrusných a ložných vrstev konstrukcí asfaltových vozovek. Principem technologie je přetvarovat a kvalitativně vylepšit „dosluhující“ asfaltové vrstvy.

VÍCE INFORMACÍ

Údržba krajnic

Efektivní odvedení srážkových vod z povrchu vozovky a vůbec z prostoru silničního tělesa je jedním ze základních předpokladů pro dosažení maximální životnosti a minimalizaci nákladů vynaložených do údržby a oprav pozemních komunikací.

VÍCE INFORMACÍ

Nabídka služeb

Speciální doprava

Přivézt vám materiál včas je náš cíl! Distribuci asfaltových emulzí a modifikovaných asfaltů zajistíme dle vašich logistických požadavků s širokou flotilou našich smluvních partnerů.
Jsme připraveni zajistit k vaší spokojenosti také přepravu nadrozměrných nákladů a strojů křížem krážem Evropou. Neváhejte nás kontaktovat a připravíme vám řešení na míru!

VÍCE INFORMACÍ

ADRESA

Železničního vojska 1381
757 01 Valašské Meziříčí
Česká Republika

Mapa kde nás najdete

E-MAIL
info@inreco-asfalt.cz

Kontaktní formulář

* Jméno :
* E-mail :
* Vaše zpráva :
* Ověřovací kód :
* Údaje označené hvězdičkou je nutné vyplnit..

Certifikace