Technologie

Frézování asfaltových a betonových ploch

Silniční frézování je tradiční technologií při opravách a údržbě asfaltových a betonových vozovek. V dnešní době je důležité uvážit nejen plochu a celkovou tloušťku frézované vozovky, ale z pasportu vozovky také složení vozovky po jednotlivých konstrukčních vrstvách. Když to je možné, je vhodné odebírat jednotlivé konstrukční vrstvy odděleně, čímž se docílí významných úspor v dalším třídění a využití odfrézovaného materiálu.

Silniční frézy jsou používané na odstranění starých anebo poškozených vrstev vozovek jak v případech, kdy je po položení nových vrstev potřeba původní niveletu vozovky zachovat, tak při požadavku niveletu upravit. Silniční frézy mohou být s úspěchem uplatněny také při úpravě povrchových vlastností vozovek na nebezpečných nehodových úsecích provedením zdrsnění a vyrovnání příčných a podélných nerovností.

Celoplošné frézování provádíme do celkové šíře vozovky v hloubce až 350 mm silničními frézami s pracovním záběrem šíře 2 m a 2,2 m, které jsou vybaveny senzory příčného a podélného sklonu, vícebodovou nivelací a snímačem vodícího lanka. Vozovky frézujeme také podle digitálního modelu v systému 3D nivelace. Dosažená přesnost frézování umožní následné pokládání nových vrstev vozovek v optimálním množství

Silniční frézy s pracovní šířkou 1 m s hloubkou až 330 mm jsou vhodné pro menší výměry při frézování lokálních výsprav, rýh pro inženýrské sítě, na městských komunikacích, křižovatkách a půdorysně členitějších realizacích.

 

Jemné frézování

 

Speciální technologie, někdy nazývaná jako „jemné“ frézování je efektivní a přitom velmi levnou alternativou pro správce vozovek vedoucí ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Stroj je při provádění této technologie vybaven frézovacím bubnem s dvojnásobným počtem frézovacích hrotů oproti bubnu pro potřebu běžného frézování. To umožní provedení povrchů s homogenní makrotexturou a především s výbornými protismykovými vlastnostmi. Dalším efektem v jednom kroku je odstranění vyjetých kolejí a dosažení požadované nivelety v příčném směru, což vede k účinnému odvedení srážkové vody z povrchu vozovek. A třetí výhodou je, že na takto upravený povrch není nutné pokládat další vrstvy. Tím se výrazně ušetří provozní prostředky a přírodní zdroje.

Úpravu povrchu „jemným“ frézováním je vhodné použít k odstranění nerovností a vodorovného dopravního značení před zamýšlenou údržbou vozovek za pomoci tenkovrstvých technologií jako jsou emulzní mikrokoberce a nátěry, případně před pokládkou tenkých hutněných asfaltových koberců.

„Jemné“ frézování je možné provádět na betonových i asfaltových vozovkách.

Rozsáhlé reference a dlouholeté zkušenosti našich specialistů rádi nabídneme také pro vaše komunikace. Neváhejte nás kontaktovat, poradíme a připravíme vám řešení na míru!

 

Pro více informací nás kontaktujte.

Pro více informací nás prosím kontaktujte

E-MAIL
info@inreco-asfalt.cz

* Jméno :
* E-mail :
* Vaše zpráva :
* Ověřovací kód :
* Údaje označené hvězdičkou je nutné vyplnit..